Kredyt Hipoteczny

Prowizja 0 zł i obniżona marża kredytu na dom lub mieszkanie.

Sprawdź kredyt hipoteczny z niższą marżą nawet o 0,4% od standardowej.

Umów się z doradcą

NASZ KREDYT DOPASUJEMY DO TWOICH MOŻLIWOŚCI

  • udzielamy kredytu w złotych polskich i finansujemy do 80% wartości nieruchomości,
  • proponujemy długi okres kredytowania, nawet do 30 lat, przy czym raz w roku możesz skorzystać z jednomiesięcznych wakacji kredytowych, a w razie urodzenia lub adopcji dziecka, nawet z 3 miesięcy przerwy w spłacie rat,
  • kredyt możesz przeznaczyć na zakup lub budowę domu (także systemem gospodarczym) lub zakup mieszkania od dewelopera czy z rynku wtórnego.

OBNIŻ KOSZTY KREDYTU HIPOTECZNEGO1, KORZYSTAJĄC Z INNYCH PRODUKTÓW BANKU I ZYSKAJ NIŻSZĄ, MIESIĘCZNĄ RATĘ:

OBNIŻ MARŻĘ NAWET
O 0.04 p.p.(punktu procentowego)W STOSUNKU DO STANDARDOWEJ
o 0,3 p.p. lub
o 0,2 p.p.
w stosunku
do standardowej

Gdy jeden z Kredytobiorców posiada lub założy Maksymalne Konto (obniżka marży o 0,3 p.p.) lub Kapitalne Konto (obniżka marży o 0,2 p.p.) z kartą debetową i w okresie spłaty kredytu zapewni średnie miesięczne wpływy w wysokości określonej indywidualnie w umowie kredytu, a także dokona co miesiąc min. 2 transakcji bezgotówkowych kartą do konta na dowolną kwotę (możliwe jest tylko jedno obniżenie marży, niezależnie od liczby posiadanych kont).

o 0,1 p.p.
w stosunku
do standardowej

Gdy jeden z Kredytobiorców skorzysta z karty kredytowej MasterCard Gold Komfort lub karty kredytowej FAIR i w każdym miesiącu dokona transakcji na łączną kwotę min. 500 zł w każdym okresie rozliczeniowym karty (możliwe jest tylko jedno obniżenie marży, niezależnie od liczby posiadanych kart kredytowych).

Aby skorzystać z dodatkowej obniżki marży o 0,15 p.p., możesz wybrać krótszy okres kredytowania - maksymalnie do 15 lat.
POSIADAJĄC JEDNO Z KONT: MAKSYMALNE LUB KAPITALNE Z KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ KARTĘ KREDYTOWĄ MASTERCARD GOLD KOMFORT LUB KARTĘ KREDYTOWĄ FAIR W BANKU BPH, MOŻESZ POŁĄCZYĆ KORZYŚCI I OBNIŻAĆ KOSZTY TWOJEGO KREDYTU PRZEZ CAŁY OKRES JEGO TRWANIA!

Wystarczy, że w całym tym okresie będziesz spełniać warunki Regulaminu Programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH" (Regulamin dostępny na www.bph.pl oraz w Oddziałach Banku).
Konto osobiste umożliwia automatyczną spłatę rat kredytu, a kartami zapłacisz np. za różne wydatki związane z nieruchomością. To bardzo praktyczne rozwiązanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ HIPOTECZNYM, ABY BEZPŁATNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O KREDYT. SPRAWDŹ TAKŻE, JAK DODATKOWO OBNIŻYĆ WYSOKOŚĆ PROWIZJI.

Umów się z doradcą

Jeśli myślisz o innych celach finansowania niż mieszkaniowe, zapytaj także o kredyt na dowolny cel lub na spłatę innych zobowiązań finansowych. Masz już kredyt w innym banku? Pomożemy Ci przenieść go do nas!

1 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH" oraz Tabela Opłat i Prowizji dostępne są na www.bankowoscosobista.bph.pl, www.bph.pl oraz w Placówkach Banku BPH.
Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 4 stycznia 2016 r.: całkowita kwota kredytu: 170 162,31 zł; kredytowane przez Bank koszty (tj. prowizja za udzielenie kredytu, koszt ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolność do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania, opłata za wycenę nieruchomości, opłata za wpis hipoteki z opłatą skarbową od pełnomocnictwa): 9 142,56 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 37% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,17% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z 30.12.2015 r.: 1,72%) i marży Banku w wysokości 1,45%. Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 1,25 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,15%. Równa rata miesięczna: 1 012,13 zł. Całkowity koszt kredytu: 78 448,20 zł, w tym: opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy (polisa uzyskana na rynku wg założonego kosztu 0,08% wartości nieruchomości): 215,31 zł; suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Kapitalne Konto w całym okresie kredytowania: 2 397,60 zł (opłata miesięczna: 9,99 zł); prowizja za udostępnienie limitu kredytu i obsługę Karty kredytowej MasterCard/Visa Fair (plastikowej) w całym okresie kredytowania: 2 400,00 zł (opłata miesięczna: 10,00 zł); opłata za wycenę nieruchomości: 300 zł, opłata za wpis hipoteki z opłatą skarbową od pełnomocnictwa: 217,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3,44%, tj. 5 871,37 zł pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy z kosztem 1,08% oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolność do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania z kosztem 0,48% (oferowanych przez BPH we współpracy z zakładem ubezpieczeń) - od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o inne kredytowane koszty, tj. łączne koszty ubezpieczeń 2 754,19 zł za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej; suma odsetek za cały okres kredytowania od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o kredytowane koszty: 64 292,73 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 248 610,51 zł.

Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz jego wysokość od oceny zdolności kredytowej Klienta. Szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, których treść dostępna jest na bankowoscosobista.bph.pl oraz w Placówkach Banku BPH.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk