Kredyt ma się rozumiećTM

Dlatego jego zasady

są proste jak szyja żyrafy